ركتيفاير گام الكتريك

alborzkaveh alborzkaveh

By P Web Design Company

ركتيفاير ها و ساير محصولات

ركتيفاير Pars El633s

پست الكترونيكي چاپ

ركتيفاير Pars El633s ، کاربرد در جوشکاری های حرفه ای و فوق سنگین صنعتی ، ایجاد قوس بسیار آسان ، پایدار و بدون پاشیدگی ، قابلیت جوشکاری به انواع اکترودهای پوشش دار ، جوشکاری تیگ ، سیستم جلوگیری از چسبیدن الکترود طراحی مطابق با استانداردهای بین المملی IEC  و ISO دوره ضمانت با پشتیبانی و خدمات.

 

 

 

صندوق پيام

Please log in to see the messages.
Click here to send a new message
شما اینجا هستید: